Home

Beste bezoeker,

Welkom bij Nette Constructies.

Nette Constructies is een adviesbureau voor bouwconstructies waarbij de kwaliteit van de constructie de belangrijkste drijfveer is. Een goede constructie wordt gerealiseerd door tijdens het ontwerpproces alle randvoorwaarden mee te nemen in het constructieve ontwerp. Tevens is het belangrijk om tijdens de uitvoering nauw contact te houden met de aannemer, zodat eventuele wijzigingen gelijk ondervangen kunnen worden.

Een voorbeeld hiervan is de constructieberekening van een muurdoorbraak in een woning. Naast de berekening van een stalen ligger t.b.v. de muurdoorbraak, wordt ook de oplegspanning op het metselwerk gecontroleerd en of de metselwerkpenanten die blijven staan nog wel voldoen. Zo niet, dan zal er gekozen moeten worden voor een stalen kolom. Tevens wordt gecontroleerd of de gewijzigde belasting nog wel door de fundering opgenomen kan worden. De belasting wordt tenslotte niet meer gelijkmatig naar beneden gebracht via de wand, maar geconcentreerd op 1 plek, ter plaatse van de penanten (=stukjes muur) die nog blijven staan of het stalen kolommetje.

De constructeur van Nette Constructies staat hierdoor garant voor een goed constructief ontwerp. Ieder constructief ontwerp is uniek, ongeacht de grootte van het project. Hierdoor verdiend ieder project, of het nou een muurdoorbraak is of een verbouw, een aanbouw, of nieuwbouw, een goed constructief ontwerp gemaakt door een ervaren constructeur.

Bijvoorbeeld een identieke woning die op meerdere plekken in Nederland al is gebouwd. Dan nog is het constructieve ontwerp anders. Dat komt onder meer omdat de grondgesteldheid overal anders is in Nederland (zoals de zandgrond op de Veluwe of een fundering op palen in het westen). Nederland heeft tevens volgens de normen verschillende windgebieden met de daarbij horende verschillende belastingen. De windbelasting waarmee gerekend moet worden is aan de kust een stuk hoger dan de windbelasting in het oosten van het land.

Nette Constructies begrijpt dat een verbouwing of nieuwbouw van bijvoorbeeld een woning een bijzondere gebeurtenis in iemands leven is. Belangrijk is dat hierbij de veiligheid, en dus het constructieve ontwerp, de aandacht krijgt die het verdiend. Naast de kwaliteit van de constructie, staat uiteraard de tevredenheid van de klant bij Nette Constructies centraal. De werkzaamheden worden dan ook uitgevoerd in een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.

Graag nodig ik u uit om nog wat inspiratie op te doen op mijn website.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen om uw plannen door te spreken.